THE POTTERS' GALLERY

 

ORIEL Y CROCHENWYR

 

 

Linda Caswell

Neil Dalrymple

Richard Daniels

Jan Edwards

Annie Greenwood

Phil Jolley

Ian Marsh

Rik Midgley

Pea Restall

Louise Schrempft

 

For further information contact info@thepottersgallery.co.uk

OPEN Daily 10am - 5pm year round. CLOSED Wednesdays 1 Jan - 1 March.

AR AGOR yn ddyddiol a thrwy’r flwyddyn o 10 tan 5. AR GAU Dydd Mercher o 1 Ionawr - 1 Mawrth.

Where to find us / Rydym ni yma: 1 High street, Conwy LL32 8DB ffÔn / tel 01492 593590

click map for larger version