THE POTTERS' GALLERY

 

ORIEL Y CROCHENWYR

 

 

Where to find us / Rydym ni yma

1 High street, Conwy LL32 8DB

ffÔn / tel 01492 593590

 

OPEN Daily 10am - 5pm year round.

AR AGOR yn ddyddiol a thrwy’r flwyddyn o 10 tan 5. AR GAU

CLOSED Wednesdays 1 Jan - 1 March.

Dydd Mercher o 1 Ionawr - 1 Mawrth.